حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون بودجه

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و به استناد بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (5) تبصره (2) […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (15) تبصره (2) […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء(ج) بند(11) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء «ج» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور آیین نامه نحوه استفاده از وجوه اداره […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(16) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند «16» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه […]

8 ماه قبل

اصلاح ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381 – و تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور

اصلاح ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانهاومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشوراست – مصوب 1381 – وتبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1381کل کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/3/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی […]

8 ماه قبل

اصلاح بند ( 22 ) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385کل کشور

اصلاح بند ( 22 ) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385کل کشورمصوب 1385,03,21 هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/3/1385بنا به پیشنهاد شماره 40012/100 مورخ 10/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:متن زیر به عنوان بند (22) به تصویب نامه شماره […]

8 ماه قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای ر ، ز ، س ، ش ، ظ ، ع و ک تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای «ر»،«ز»،«س» ،«ش »،«ظ»،«ع» و«ک» تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384کل کشورمصوب 1385,03,31 هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/1385 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 15791/9124هـ/ب مورخ 9/2/1385 تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بندهای «ر»،«ز»،«س» ،«ش »،«ظ»،«ع» و«ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل […]

8 ماه قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی بند « ب » تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1384کل کشورمصوب 1385,03,31 هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 14551/9118هـ/ب مورخ 6/2/1385 تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب […]