حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون بودجه

8 ماه قبل

الحاق متنی به عنوان تبصره ( 7 ) به ماده ( 6 ) اصلاحی آیین نامه اجرایی بندب تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

الحاق تبصره (7) به ماده (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,12,24 هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 / 12 / 1384 که در مرکز استان گلستان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه‌های کشور، مسکن […]

8 ماه قبل

اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 3 ) آیین نامه اجرایی تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 1384,12,28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 224635 / 100 مورخ 24 / 12 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره(7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “ج” تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند “ج” تبصره (7) قانون […]

8 ماه قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی بند«ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ک»‌ تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشوروجداول شماره ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 6 ) پیوست آیین نامه مذکور

اصلاح آیین نامه اجرایی بندر،ز،س ،ش ،ظ،ع وک تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشوروجداول شماره ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 6 ) پیوست آیین نامه مذکورمصوب 1384,12,28 هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 223992 / 100 مورخ 24 / […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 227818 / 100 مورخ 28 / 12 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره 19 قانون بودجه سال 1385 کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 227818 / 100 مورخ 28 / 12 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند جزء(2) بند (ه) تبصره(7) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 227818 / 100 مورخ 28 / 12 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء (2) بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(ح) تبصره (9) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره(7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (7) قانون […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 12 / 1384 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه […]