حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون بودجه

آیین نامه اجرایی جزء ( 10 ) بند د تبصره ( 11 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی جزء ( 10 ) بند د تبصره ( 11 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزﺀ (10) بند “د” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی جزﺀ […]

آیین نامه اجرایی بند ( ح ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ( ح ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 7461/1 مورخ 2/5/1384 و‌زارت بازرگانی و به استناد بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرای بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,05,05با اصلاحات و الحاقات […]

آیین نامه اجرایی بند ژ تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور
6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ژ تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند “ژ” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,04,29با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 74371/101 مورخ 28/4/ 1384سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و به استناد بند ژ تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به […]

آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
6 ماه قبل

آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد 68386/101 مورخ 20/4/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند “د” تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند “د” تبصره […]

آیین نامه اجرایی بندالف تبصره ( 10 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور
6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بندالف تبصره ( 10 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۵۳-۱//۸۴۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند ”الف“ تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند […]

6 ماه قبل

نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف 105003 ( استفاده ازحساب ذخیره ارزی موضوع تعهدات ارزی ) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384کل کشور

نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف 105003 ( استفاده ازحساب ذخیره ارزی موضوع تعهدات ارزی ) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384کل کشورمصوب 1384,05,29 نظر به اینکه در بند ج تصویب نامه شماره 24785/ت 33479 هـ مورخ 5/5/1384 موضوع آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف 105003 ( استفاده از […]

6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 19/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی تبصره […]

6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ذ تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پیشنهاد شماره 90957/101 مورخ 22/5/ 1384سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و به استناد بند «ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,06,06 […]

6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند غ تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 19/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موضوع نامه شماره 79606/ 101مورخ 8/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی بند “غ” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را به شرح زیر […]

6 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ( ب ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 82964/101 مورخ 10/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,08,29با […]