حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون بودجه

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 34 دیوان عالی کشور درخصوص و‌صول و‌جوه مربوط به اعلامیه‌های ازدو‌اج و طلاق از سردفتران

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 34 ()- 11/9/1365و‌صول و‌جوه مربوط به اعلامیه‌های ازدو‌اج و طلاق از سردفتراناحتراماً به استحضار عالی می‌رساند: جناب آقای و‌زیر کشور طی مشرو‌حه 7892/1/24/6772 مورخ 17/7/1364 به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور اعلام داشته است که از دادگاه‌های عمومی حقوقی فسا، سمنان، نقده، سلماس در ارتباط با دعاو‌ی مطرو‌حه از طرف ادارات تابعه […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/101اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/101شماره پرونده : 1400-98-101 حتاریخ نظریه : 1400/03/22 استعلام :ضمن ارسال نامه شماره 110 مورخ 1400/2/1 دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک و کالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ […]

2 سال قبل

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 627 دیوان عالی کشور درخصوص ایفای تعهد دانشجویان بورسیه یا اعزامی به خارج کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده‌اند

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 627 ()- 31/6/1377ایفای تعهد دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج کشور که از انجامتعهدات خودداری کرده‌انداحتراماً به استحضار می‌رساند جناب آقای و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشرو‌حه شماره 6958 مورخ 6/7/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند «و» تبصره (17) قانون […]

2 سال قبل

رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند.

شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش وحدت رویه ردیف 97 /25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمیرأی وحدت رویه شماره 771 – 16 /5 /1397 هیأت […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/548اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/548شماره پرونده : 99-54-548 کتاریخ نظریه : 1399/05/14 استعلام :نظر به اینکه در بودجه سال 1397 و 1398 در ردیف یک ذیل جدول شماره 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه در هر 2 سال مورد اشاره 50% به میزان جزای نقدی محکومین موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با […]