حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون بودجه

8 ماه قبل

الحاق متنی به عنوان تبصره 2به ماده 6آیین نامه اجرایی بندب تبصره 6قانون بودجه سال 1384

الحاق یک تبصره به آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,09,24 هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 / 9 / 1384 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و […]

8 ماه قبل

اصلاح ماده ( 13 ) آیین نامه اجرایی بند ( ث ) تبصره ( 11 ) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اصلاح ماده (13) آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,11,05 هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 11 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 22204 / 1 مورخ 25 / 10 / 1384 وزارت بازرگانی و به استناد بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور […]

8 ماه قبل

تصویب نامه راجع به جداول پیوست آیین نامه اجرایی بندهای «ر»،«ز»،«س»،«ش»، «ظ»، «ع» و «ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

تصویب نامه راجع به جداول پیوست آیین نامه اجرایی بندهای «ر»،«ز»،«س»،«ش»، «ظ»، «ع» و «ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشوروزارت بازرگانیمصوب 1384,11,09 هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 19188/1 مورخ 24/9/1384 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ( ث ) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵۳۴۰ / ۱۰۱ مورخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ث» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «ث» […]

8 ماه قبل

الحاق متنی به ماده ( 9 ) آیین نامه اجرایی بند ( الف ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384کل کشورمصوب 1384,09,16 هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 / 9 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 37004 / 3944 / 52 مورخ 15 / 9 / 1384 وزارت امور ا قتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم […]

8 ماه قبل

اصلاح ماده (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اصلاح ماده (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,11,13 هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 / 11 / 1384 که در استان بوشهر تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی و امور […]

8 ماه قبل

الحاق متنی به عنوان تبصره ( 6 ) به ماده ( 6 ) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند ( ب ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

الحاق یک تبصره به ماده (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,12,04 هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 12 / 1384 که در مرکز استان چهار محال و بختیاری تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه‌ ریزی‌ کشور و میراث فرهنگی و گردشگری […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند ( ب ) تبصره 10قانون بودجه سال 1384کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 11 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور، و به استناد بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی بند یاد شده را […]

8 ماه قبل

اصلاح مواد ( 2 ) و ( 3 ) آیین نامه اجرایی بند ( پ ) تبصره ( 17 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی بند «پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,11,30 هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 11 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 3 / 0 / 504 / پ ک س مورخ 10 / 5 / 1384 ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد […]

8 ماه قبل

الحاق متنی به عنوان تبصره ( 8 ) به ماده ( 6 ) اصلاحی آیین نامه اجرایی بندب تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1384کل کشور

الحاق تبصره (8) به ماده (6) آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 1384,12,18 هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 12 / 1384 که در مرکز استان لرستان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه‌های کشور، مسکن […]