پ. فروردین 10ام, 1402

اضافه شدن معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت و لغو گردیدن عضویت معاونت مذکور از ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی

اضافه شدن معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت و لغو گردیدن عضویت معاونت مذکور از ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی
مصوب 1389,03,02

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/9/2 بنا به پیشنهاد شماره 12938/1/ص مورخ 1388/12/4 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:

1– معاون علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت اضافه می شود.

2– عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی لغو می شود.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها