ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/797 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/797
شماره پرونده : 99-186/3-797 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/05

استعلام :
با توجه به متن الحاق شده به ماده 728 از قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد نسخ مصادیق خاص قانونی برای شروع و معاونت در جرم آیا معاونت در جاسوسی موضوع تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نیز ماده 128 قانون اخیرالذکر در مورد شروع به جرم، نسخ شده است یا با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین مورد اشاره‌شده در استعلام که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات تعیین شده نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکور در مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها