ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/869 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/869
شماره پرونده : 99-168-869 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/08

استعلام :
در پرونده‌های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی با تعدد قاضی، آیا باید تشریفات مقرر در مواد 384 الی 389 قانون آیین دادرسی کیفری طی گردیده و سپس دادگاه اقدام به صدور قرار رفع نقض کند یا از همان ابتدا و زمان ارجاع پرونده نیز اختیار صدور قرار رفع نقص و اعاده پرونده به دادسرا را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تکلیف مقرر در ماده‌ی 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر تشکیل جلسه مقدماتی اداری و اتخاذ تصمیم بر اساس بند «الف» ماده موصوف مبنی بر صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسرای صادر کننده‌ی کیفرخواست در فرض فراهم بودن اقتضای آن و در ظرف زمانی مذکور در مقررات مارالذکر، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب می‌شود، اما درصورت عدم رعایت این تکلیف و ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که بعداً حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی مورد نظر دادگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها