ج. مهر 8ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/1167 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1167 شماره پرونده : 99-186/3-1167 ک تاریخ نظریه : 1399/08/24

استعلام : در خصوص متهم دارای اتهام‌های متعدد که مشمول تکرار جرم نیز قرار گرفته است، نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در جرایم تعزیری، در فرضی که دو عامل تشدیدکننده مجازات یعنی تعدد و تکرار که هر دو حکم مقنن است، وجود دارد، باید هر دو عامل در تعیین مجازات مرتکب لحاظ شود. ابتدا مجازات مرتکب بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین و سپس مجازات تعیین‌شده بر اساس ماده 137 اصلاحی 1399 تشدید می‌شود و با توجه به عبارت «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم» که در دو ماده یادشده آمده است، تشدید مجازات با لحاظ هر دو عامل مشدده (تعدد و تکرار) بیش از حداکثر مجازات به اضافه یک‌چهارم آن نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها