حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/260 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/260شماره پرونده : 99-141-260 حتاریخ نظریه : 1399/06/01 استعلام :1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، پیش از صدور رأی بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می‌کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می‌کند و این […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/551 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/551شماره پرونده : 99-186/2-551کتاریخ نظریه : 1399/06/01 استعلام :در مناطق مرزی کشور با عنایت به شیوع تردد غیر مجاز اتباع بیگانه که فاقد کارت تردد و شناسایی مجاز می‌باشند، در بحث پرداخت دیه متوفی آن اتباع بدین لحاظ که از نظر مقررات قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند، با مشکل مواجه […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/577 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/577شماره پرونده : 99-16/10-577حتاریخ نظریه : 1399/06/01 استعلام :چنانچه بیمه‌نامه شخص ثالث در اواخر سال 1389 صادر شود و حادثه رانندگی در ابتدای سال 1390 رخ دهد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به بند «ب» ماده 115 برنامه پنج ساله […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/863اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/863شماره پرونده : 99-186/3-863 کتاریخ نظریه : 1399/06/24 استعلام :در خصوص تکرار جرم جرایمی که صرفا دارای حداکثر بوده است و فاقد حداقل است تکلیف چیست؟ آیا می‌توان در این موارد مطابق بند «ج» ماده 12 عمل نمود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال همانگونه که در بند […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/319اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/319شماره پرونده : 99-93-319حتاریخ نظریه : 1399/07/01 استعلام :با توجه به اینکه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شهادت دو شاهد به عنوان دلیل اعسار استناد کرده است و در جلسه‌ای که به این جهت استماع گواهی گواهان تشکیل گردیده است شهود را حاضر نکرده است و در جلسه دادرسی […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1086 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1086 شماره پرونده : 99-3/1-1086 ح تاریخ نظریه : 1399/08/14 استعلام : مبنی بر اینکه در پرونده‌های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1838اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1838شماره پرونده : 99-97-1838 ح تاریخ نظریه : 1399/11/15 استعلام :وکلای دادگستری که در مرحله بدوی اعلام وکالت می‌نمایند در قسمت حدود اختیارات وکالتی در وکالت‌نامه وکالت در مرحله تجدیدنظر را نیز درج می‌نمایند با این لحاظ هنگام دستور ابطال تمبر مالیاتی آیا می‌بایستی صرفاً تمبر مرحله بدوی اخذ و […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1134اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1134شماره پرونده : 99-168-1134 کتاریخ نظریه : 1399/08/25 استعلام :بر اساس بند «پ» ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی کیفری دادگاه‌های تجدید نظر نیز باید قبل از اجرا ابلاغ شود و از طرفی مطابق ماده 380 همان قانون، دادنامه باید علاوه بر طرفین پرونده، به دادستان هم ابلاغ […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1029اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1029 شماره پرونده : 99-168-1029 ک تاریخ نظریه : 1399/09/16 استعلام : با عنایت به مفاد مواد 1222 قانون مدنی، ماده 20 قانون امور حسبی و ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفر،ی چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولی قهری اعم از پدر یا جد پدری خود متهم باشند و […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1277 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1277 شماره پرونده : 99-186/2-1277 ک تاریخ نظریه : 1399/09/24استعلام : با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت « در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد». را اضافه کرده […]