حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/1313 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1313 شماره پرونده : 1400-54-1313 ک تاریخ نظریه : 1400/10/21استعلام :نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستنبط از جمع ماده 297 و تبصره آن و بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/403 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/403 شماره پرونده : 1400-192-403 ح تاریخ نظریه : 1400/10/22استعلام :چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/1340 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1340 شماره پرونده : 1400-97-1340 ح تاریخ نظریه : 1400/10/22استعلام :در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی میباشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1264اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1264 شماره پرونده : 1400-54-1264 ک تاریخ نظریه : 1400/10/25استعلام :با عنایت به رواج مواد روانگردان جدید تحت عنوان nps که آغشته به دستمال کاغذی مشبک یا پارچه های سلولزی به طور گسترده وارد زندان یا اردوگاه کاردرمانی می شود بیان فرمایید که الف با توجه به عدم ذکر مواد جدید […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/1088 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1088 شماره پرونده : 1400-11-1088 ح تاریخ نظریه : 1400/10/25استعلام :از آن‌جایی که در تحریر ترکه و مهرو موم آن معمولاً در خصوص اموال منقول، وفق مقررات قانون امور حسبی رفتار می‌شود، آیا شورای حل اختلاف جهت شناسایی اموال متوفی و تحریر ترکه، مکلف به استعلام برای شناسایی اموال متوفی است؟نظریه […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1379 شماره پرونده : 1400-1/18-1379 ع تاریخ نظریه : 1400/10/27استعلام :درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد آیا رئیس دادگستری می‌تواند برخی از امور مانند ارجاع پرونده را به رئیس یکی از شعبات یا دادرس تفویض نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده 338 قانون آیین دادرسی […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1016اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1016 شماره پرونده : 1400-186/1-1016 ک تاریخ نظریه : 1400/10/27استعلام :1- در مورد ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است: الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده 657 قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود،آیا موضوع اتهام را باید با ماده 652 قانون تعزیرات سرقت توام […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1353اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1353 شماره پرونده : 1400-76-1353ح تاریخ نظریه : 1400/11/05استعلام :چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اثر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی‌توانند […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1413اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1413 شماره پرونده : 1400-3/1-1413 ح تاریخ نظریه : 1400/11/05استعلام :چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی5 ساله از آخرین اقدام بلاثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/845 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/845 شماره پرونده : 1400-127-845 ح تاریخ نظریه : 1400/10/29استعلام :1- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟ 2- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی […]