حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/1425 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1425 شماره پرونده : 1400-26-1425 ح تاریخ نظریه : 1400/11/03استعلام :به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/797 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/797شماره پرونده : 1400-168-797 کتاریخ نظریه : 1400/08/04 استعلام :فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه می‌شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض می‌کند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/633اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/633شماره پرونده : 1400-127-633 حتاریخ نظریه : 1400/08/30 استعلام :آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/680اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/680شماره پرونده : 1400-97-680 حتاریخ نظریه : 1400/09/01 استعلام :همان‌گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/593 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/593شماره پرونده : 1400-3/1-593 حتاریخ نظریه : 1400/09/01 استعلام :زمانی که بر اساس تصرف محکوم‌علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفاً به سبب تصرف محکوم‌علیه، خودرو را توقیف کرده است، آیا پس […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/438اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/438شماره پرونده : 1400-127-438 حتاریخ نظریه : 1400/06/06 استعلام :در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوایی برای اثبات عمومی بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق (عبور […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/498اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/498شماره پرونده : 1400-3/1-498 حتاریخ نظریه : 1400/06/06 استعلام :زمان تهاتر مبالغ پرداختی ناشی از فروش مال مزایده با محکوم‌به چه زمانی است؟ روز مزایده یا روز احراز جریان مزایده یا زمان تحویل مال به خریدار؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/1400/242اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/242شماره پرونده : 1400-127-242 حتاریخ نظریه : 1400/04/13 استعلام :1-آ یا شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی برای مثال حوزه قضایی تهران یک دادگاه تلقی می‌شون؟ 2- در دعوای اعتراض ثالث اجرایی یا اعسار از پرداخت محکوم‌به، مرجع صالحبرای رسیدگی به دعوا دادگاهی است که رأی نخستین را صادر کرده […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/70 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/70شماره پرونده : 1400-137-70 حتاریخ نظریه : 1400/02/29 استعلام :آیا خواسته‌های به عنوان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه آزاد سهم‌الارث در صورت تعذر قیمت قابل استماع بوده و می‌توان با دادرسی ترمیمی به آن رسیدگی کرد یا به جهت منجز نبودن خواسته باید اخطار رفع نقص صادر […]

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1546اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/1546شماره پرونده : 99-75/2-1546 حتاریخ نظریه : 1400/03/03 استعلام :در مورد بطلان مبایعه‌نامه موضوع ماده 348 قانون مدنی و یا موضوع بند 4 ذیل ماده 190 همان قانون، چنانچه در ستون عنوان دادخواست عبارت بطلان مبایعه‌نامه قید شود؛ اما در متن دادخواست شرح داده شود، آیا چنین دادخواستی برای استماع دعوی […]