حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1810 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/1810شماره پرونده : 99-154-1810 حتاریخ نظریه : 1400/02/28 استعلام :شخص «الف» که مالک زمین است با شخص «ب» که سازنده است، قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان ده واحدی منعقد و چنین توافق می‌کنند که به هر کدام 5 واحد تعلق گیرد. چنانچه سازنده که حق پیش‌فروش واحدهای متعلق به خود را […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1962 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/1962شماره پرونده : 99-29/1-1962 حتاریخ نظریه : 1400/01/18 استعلام :با توجه به ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبداً شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/498اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/498شماره پرونده : 99-3/1-498حتاریخ نظریه : 1399/05/13 استعلام :در فرضی که نتیجه رفع ابهام به عمل آمده از سوی دادگاه صادر کننده حکم تغییر دادنامه و اجرییه می‌باشد و این در حالی است که رفع ابهام بایستی در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمی‌تواند رسیدگی […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/1400/2009 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/2009شماره پرونده : 99-66-2009 عتاریخ نظریه : 1400/01/07 استعلام :در صورتی که خواسته خواهان مطالبه بهای عادله روز زمین تملک شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به کارشناسی ملک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ارزیابی شده در زمان رسیدگی صادر کند، مبنای وصول قیمت ملک همان قیمت […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1811اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/1811شماره پرونده : 99-127-1811 حتاریخ نظریه : 1399/12/20 استعلام :چنانچه جلسه اول رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی تشکیل شود و دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین قرار عدم استماع دعوا صادر کند و با تجدیدنظر خواهی خواهان دادگاه تجدیدنظر قرار مذکور را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/2008 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/2008شماره پرونده : 99-192-2008 کتاریخ نظریه : 1399/12/24 استعلام :در صورت فوت محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم در جرم تغییر کاربری اراضی، آیا حکم قلع و قمع اجرا می‌شود یا به دلیل فوت به قرار موقوفی اجرا منجر می‌شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :قلع و قمع بنای موضوع ماده […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/687اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/687شماره پرونده : 99-168-687 کتاریخ نظریه : 1399/05/26 استعلام :در مواردی که اعتراض به قرار منع پیگرد خاج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ گردد ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/694 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/694شماره پرونده : 99-186/3-694 کتاریخ نظریه : 1399/05/29 استعلام :اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوماً باید یک حکم صادر شود و جمع ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال؛ اما در هر یک از سرقت‌ها کمتر از آن نصاب باشد، آیا […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/613 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/613شماره پرونده : 99-186/3-613کتاریخ نظریه : 1399/05/29 استعلام :بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/263 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/263شماره پرونده : 99-3/1-263حتاریخ نظریه : 1399/05/29 استعلام :آیا ولی قهری پس از محکومیت مالی خود می‌تواند مالی را که به نام صغیر (فرزندش) می‌باشد برای وصول محکوم به به اجرای احکام مدنی معرفی کند؟ و تکلیف واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول چنین درخواستی چیست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی […]