پ. فروردین 10ام, 1402

۳ تصور اشتباه عامه مردم در رابطه با مهریه.

اولین اشتباه این است که میگویند اگر زوجه باکره باشد فقط مستحق نصف مهریه است!
که این اشتباه است، چرا که فقط در صورت طلاق از جانب زوج و باکره بودن زوجه ، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد و در غیر این صورت اگر زوجه مطالبه کند و باکره نیز باشد باز هم مستحق دریافت تمام مهریه است.

دومین اشتباه نیز این است که فکر میکنند اگر زوجه ناشزه باشد ( از زوج تمکین نکند ) مهریه به وی تعلق نمی گیرد!
این نیز اشتباه است چرا که در صورت ناشزه بودن و عدم تمکین زوجه و در صورت فراهم بودن تمام شرایط تمکین فقط نفقه به وی تعلق نمیگیرد و مهریه را می تواند مطالبه کند.

سومین اشتباه رایج در این رابطه این است که عامه مردم فکر میکنند که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم می گردد!
این در صورتی است که در واقع و قانوناً اینگونه نیست و حتی اثبات خیانت باعث عدم تعلق مهریه نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها