ی. فروردین 6ام, 1402

نظریه مشورتی شماره 7/1401/530 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/530

شماره پرونده : 1401-3/1-530 ح

تاریخ نظریه : 1401/09/05

استعلام :

چنانچه در پرونده‌ای با موضوع پرداخت مهریه (سکه)، محکوم‌علیه فوت کند و ورثه دیه وی را دریافت کنند و محکوم‌لها وصول محکوم‌به (مهریه) از محل دیه دریافتی را درخواست کند، آیا مهریه بر مبنای نرخ سکه در زمان دریافت دیه توسط وراث محاسبه و وصول می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دیه زوج متوفی بر خلاف الزامات قانونی حاکم، پیش از اجرای محکومیت مالی وی به پرداخت مهریه زوجه بین وراث تقسیم شده است و ورثه زوج به نسبت سهم‌الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم‌لها (زوجه) هستند، در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه‌ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان محاسبه و وصول می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها