د. مهر 11ام, 1401

آشنایی با وظایف و اختیارات رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب:

 در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان عمومی و انقلاب و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد. (مستنداً: تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

 در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد. (مستنداً: ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

 هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند. (مستنداً: ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها