د. مهر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/97/2944 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2944

شماره پرونده : 97-186/2-2944

تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، اطلاق عبارت «ضعف نفس» و «هوی و هوس» شامل کلیه اشخاص اعم از رشید و غیررشید می­گردد و تغییرات تقنینی قانون فوق­الذکر نسبت به ماده 117 قانون تعزیرات 1362 و ماده 239 قانون مجازات عمومی سابق نیز مؤید این نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها