چ. بهمن 19ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/97/2934 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2934

شماره پرونده : 97-168-2934

تاریخ نظریه : 1398/08/12

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 3- قانون­گذار در ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادستان کل کشور اختیاری مبنی بر پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه، اعطا کرده است و برابر تبصره یک این ماده «پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان­های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی­ربط با دادستان کل کشور است» که از جمع بین ماده و تبصره یک آن این نتیجه حاصل می­شود که اولا، دادستان­های عمومی سراسر کشور از شمول متن ماده خارج بوده و مشمول تبصره یک آن می­باشند و سایر قضات دادسرا مشمول متن این ماده هستند. ثانیا، پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان­های عمومی برابر تبصره یک ماده 289 قانون یادشده بر عهده دادستان کل کشور است. اما در این خصوص کسب نظر رییس کل دادگستری استان ضروری است و امکان پیشنهاد مستقیم از سوی رییس کل دادگستری استان وجود ندارد.

          ثالثا، گرچه اختیار پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت سایر مقامات قضایی دادسرا برابر متن ماده 289 قانون یادشده توسط دادستان کل کشور منوط به کسب نظر رییس کل دادگستری استان نیست، با این­حال این اختیار نافی امکان پیشنهاد مستقیم از سوی رییس کل دادگستری استان نمی­باشد. بدیهی است  هیچ­یک از اختیارات فوق نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در چهارچوب قانون اساسی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها