ج. بهمن 14ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/97/2954 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2954

شماره پرونده : 97-168-2954

تاریخ نظریه : 1398/08/12

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

معیارهای تعیین صلاحیت مراجع کیفری در رسیدگی به جرم به ترتیب مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رعایت صلاحیت ذاتی آمده است و در فروض سوال این معیارها باید مدنظر و ملاک صلاحیت قرار گیرد. مطابق ماده 312 قانون یادشده هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال رسیدگی می­شود و حکم مذکور در تبصره این ماده استثنائا دادگاه اطفال را برای رسیدگی به جرایم اشخاص بزرگسال صالح برشمرده است. مضافا بر اساس ماده 294 قانون مذکور و مستفاد از مفاد ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 298 این قانون، صلاحیت دادگاه اطفال از نوع صلاحیت ذاتی است. بنابراین در فرضی که بالغی با نابالغ دیگر مرتکب جرم لواط در تهران شوند (با فرض متهم بودن فرد نابالغ) دادگاه اطفال تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و در فرض ارتکاب قتل عمدی توسط فرد بالغ و نابالغ در اهواز مطابق حکم ماده 312 همان قانون نسبت به تفکیک پرونده اقدام و به اتهام فرد نابالغ در دادگاه اطفال اهواز رسیدگی شود. اما در خصوص اتهامات مباشرت و شرکت در قتل عمدی فرد بزرگسال با رعایت مواد 310 و 313 قانون مذکور رسیدگی در دادگاهی انجام می­شود که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها