پ. بهمن 13ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/1401/169اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/169

شماره پرونده : 1401-186/1-169 ک

تاریخ نظریه : 1401/03/30

استعلام :

چنانچه دادگاه کیفری دو برای بزه توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بدل از حبس وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین نماید . آیا خلاف مقررات قانونی عمل شده است. یا الزاما باید مجازات نقدی موضوع ماده ۶۰۹ را لحاظ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه‌های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در قانون برای جرایم قابل گذشت میزان مجازات حبس بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 45 روز تا 3 ماه است که این مجازات از شمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خارج است؛ لذا تعیین جزای نقدی بر اساس بند 2 ماده 3 قانون یادشده فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دادگاه بخواهد حکم به جزای نقدی صادر کند، میزان آن با لحاظ مبالغ تعدیل‌یافته موضوع تصویب‌نامه مورخ 25/12/1392 هیأت وزیران تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها