ی. بهمن 16ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1278اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1278

شماره پرونده : 1400-168-1278 ک

تاریخ نظریه : 1400/10/18
استعلام :
حوزه قضایی فیروزه سابقا دارای تشکیلات دادسرا و دادستانی بوده و در سال 1399 دادسرای این حوزه از چارت سازمانی حذف و دادگستری به دادگاه عمومی بخش تغییر داده شد. در دو فقره پرونده قتل، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است و پس از فرجام‌خواهی و قطعیت دادنامه جهت اجرای حکم قصاص به این حوزه قضایی ارسال شده است. دادگاه در راستای ماده 26 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادسرای مشهد که در واقع دادسرای در معیت دادگاه صالح است اعاده کرده است که آن مرجع، اجرای حکم قصاص را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش دانسته است. مراتب جهت اعلام نظر راجع به اجرای حکم قصاص به حضور ارسال می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض پرسش که در خصوص بزه قتل عمدی از سوی دادسرای شهرستان کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شده است و متعاقباً در اجرای تبصره یک ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگستری شهرستان منحل و دادگاه عمومی بخش (در محدود شهرستان) تشکیل شده است، با لحاظ ملاک تبصره 3 ماده 484 و ماده 401 قانون یادشده، اجرای حکم قصاص به عهده رئیس دادگاه بخش (رئیس حوزه قضایی) و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است و موضوع از شمول مقررات ماده 26 این قانون خارج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها