ج. مرداد 28ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1192اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1192

شماره پرونده : 1400-218-1192 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/15
استعلام :
احتراماً در پی وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، قاضی شورای حل اختلاف اقدام به صدور حکم بر محکومیت می‌نماید و متعاقباً مورد تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرد و دادگاه حقوقی (تجدید نظر) به دلایل شکلی، قرار رد دعوا صادر می‌کند. سپس با تقدیم دادخواست مجدد به همان شعبه، قاضی سابق شورا حکم بر محکومیت صادر می‌کند و مجدداً رأی مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که قاضی شورای حل اختلاف سابقاً در پرونده اظهار نظر ماهوی کرده می‌بایست با صدور قرار امتناع، از رسیدگی خودداری کند، لیکن چنین نکرده است، آیا دادگاه حقوقی (تجدید نظر) باید مطابق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف با نقض رأی بدوی شخصاً وارد رسیدگی شود و اظهار نظر ماهوی کند و رأی صادره قطعی است؛ یا اینکه به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا با نقض رأی بدوی شورای حل اختلاف، پرونده را جهت رسیدگی و ارجاع به نظر ریاست شورای حل اختلاف و ریاست دادگستری ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه مرجع تجدید نظر، آراء صادره را نقض کند، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدید نظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظری نسبت به حکم صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی و انشاء رأی می‌کند و این‌که حکم صادره به کدامین جهت نقض می‌شود، مؤثر در مقام نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها