ی. فروردین 22ام, 1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/1953اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه : 1400/01/15
شماره نظریه : 7/99/1953
شماره پرونده : 99-186/2-1953 ک

استعلام :
آیا در حد قوادی برای مرد در مرتبه سوم و بیشتر، تبعید هم وجود دارد؟
پاسخ :
طبق ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه مردی برای بار اول مرتکب جرم قوادی شود، به هفتاد و پنج ضربه شلاق و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به تبعید تا یک سال محکوم می‌شود. در مورد تکرار این جرم برای بار چهارم بر اساس ماده 136 قانون یادشده، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌شود. در خصوص ارتکاب این جرم برای بار سوم، هر چند مقنن ساکت است، ولی به نظر نمی‌رسد که مجازات مرتکب برای بار سوم کمتر از مجازاتی باشد که برای بار دوم پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، مجازات مرتکب در مرتبه سوم نباید کمتر از مجازات مرتبه دوم باشد؛ بنابراین در مرتبه سوم نیز مرتکب جرم موضوع ماده 242 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرد باشد، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code