ج. مهر 8ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/642 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/642
شماره پرونده : 99-186/1-642 ک
تاریخ نظریه : 1399/05/15

استعلام :
آیا قرار تعویق صدور حکم اعم قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعویق صدور حکم در جرایم درجه شش تا هشت صادر می شود و با عنایت به بند «الف» ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، قرار تعویق صدور حکم به شکل ساده یا مراقبتی در جرایم تعزیری درجه شش و هفت قابل تجدید نظرخواهی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها