پ. بهمن 7ام, 1400

نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی قوه قضاییه7/99/1920

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1920
شماره پرونده : 99-192-1920 ح
تاریخ نظریه : 1399/12/10

استعلام :
با توجه به این‌که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 علاوه بر این‌که صلاحیت بررسی و اظهارنظر نسبت به موات یا غیر موات بودن اراضی را دارد، در خصوص نوعیت اراضی غیر موات نیز اعلام نظر می‌کند، تاریخی که این کمیسیون در خصوص اعلام نوعیت اراضی غیر موات باید لحاظ کند و با توجه به آن دایر یا بایر بودن ملک را اعلام کند، چه تاریخی است؟ آیا وضعیت ملک و عکس‌های هوایی مقارن با تاریخ 1358/4/5 باید ملاک عمل قرار گیرد یا تاریخ طرح در کمیسیون و یا تاریخ تصویب قانون زمین شهری و یا تاریخ دیگری مورد نظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 که ناظر به زمین‌های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است و با توجه به تعریف حریم در ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، تاریخ 5/4/1358 که در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیرموات است و طبق ماده 3 این قانون، اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (5/4/1358) احیاء شده باشد، هم‌چنان در اختیار دولت است. بنابراین، تاریخ 22/6/1366 در خصوص نوع زمین ملاک نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها