د. مرداد 17ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/551 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/551
شماره پرونده : 99-186/2-551ک
تاریخ نظریه : 1399/06/01

استعلام :
در مناطق مرزی کشور با عنایت به شیوع تردد غیر مجاز اتباع بیگانه که فاقد کارت تردد و شناسایی مجاز می‌باشند، در بحث پرداخت دیه متوفی آن اتباع بدین لحاظ که از نظر مقررات قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند، با مشکل مواجه است. که این امر موجب سوء استفاده برخی اشخاص شده است که با اعلام شماره حساب بانکی خویش اقدام به دریافت دیه می کنند. خواهشمند است طی نظریه مشورتی راهکار قضایی پرداخت دیه اعلام گرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پرداخت دیه به اولیای دم مقتول، اعم از تبعه ایرانی یا خارجی ملازمه‌ای با افتتاح حساب بانکی ندارد و واحد اجرای احکام کیفری باید پس از احراز هویت ولی یا اولیای ‌دم، دستور پرداخت دیه به آنان را صادر کند و در مورد اتباع افغانستان، گواهی بخش کنسولی سفارت افغانستان که مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته، جهت احراز سمت و پرداخت دیه کافی است. ضمناً موضوع استعلام، حقوقی نیست تا طبق مواد 2 و 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رییس قوه قضاییه» در زمره وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه باشد؛ بلکه مشکل اجرایی است که باید به مرجع ذی‌ربط انعکاس یابد تا در رفع آن تدبیر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها