ی. بهمن 16ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/771 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/771
شماره پرونده : 99-127-771 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/02

استعلام :
محاسبه موعد «سه روز پس از جلسه» مذکور در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی 1-آیا باید مطابق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ کدام روز باید به عنوان تاریخ ابلاغ یا اعلام محسوب شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- وفق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را بنماید …» بر این اساس از آنجا که ابتدای موعد بعد از تاریخ جلسه دادرسی اعلام شده است، مطابق ماده 445 قانون موصوف روز جلسه دادرسی به عنوان تاریخ اعلام و نیز روز تقدیم دادخواست جلب ثالث به عنوان روز اقدام، جزء مدت سه روز محسوب نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها