ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/636اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/636
شماره پرونده : 99-168-636 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/02

استعلام :
چنانچه برای شرکتی هیأت تصفیه تعیین شده و شرکت در حال تصفیه باشد و خواهان (شرکت) بدون رعایت ماده 206 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (بدون ذکر عبارت در حال تصفیه و بدون اشاره به مدیر یا مدیران تصفیه) اقامه دعوی کند و یا این‌که خوانده بدون رعایت ماده فوق تجدیدنظرخواهی کند آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که خواهان دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 طرح دعوا و یا دفاع از دعوا بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و عدم ذکر نام مدیر تصفیه با عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح شده یا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نیست، و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها