ش. مرداد 22ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/783 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/783
شماره پرونده : 99-54-783 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/04

استعلام :
مجازات شخصی که موادی مانند دویست کیلوگرم تریاک را به همراه چند سلاح جنگی حمل کند لیکن سلاح نکشد و قصد مقابله با ماموران از همراهی سلاح احراز نشود چیست؟ آیا ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص آن حاکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «الف» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 در فرض سؤال که شخص دویست کیلو‌گرم تریاک به همراه چند قبضه سلاح جنگی حمل کرده است، بدون این‌که حین ارتکاب جرم سلاح کشیده باشد یا قصد وی از حمل سلاح مقابله با مأموران باشد، موضوع از قلمرو شمول ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر که ناظر به قاچاق مسلحانه است خارج و مجازات مرتکب حسب مورد بر اساس ضوابط عام ناظر به تعدد مادی جرایم تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها