ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/680 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/680
شماره پرونده : 99-186/3-680ک
تاریخ نظریه : 1399/06/03

استعلام :
در تخریب اموال مشاعی چنانچه فقط یکی از مالکین مبادرت به شکایت کند جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده با توجه به میزان خسارت وارد شده آیا ارزش کل مال موضوع تخریب ملاک است یا صرفا حصه شاکی از تخریب واقع شده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از عبارت «میزان خسارت وارده» در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، کل و مجموع خسارت وارد شده از جرم تخریب است، اعم از این که مال موضوع تخریب در مالکیت یک شخص یا متعلق به چند شخص به نحو مشاع باشد، زیرا بزه مذکور جرم واحد است و ملاک تشخیص شمول رفتار مجرمانه در حکم موضوع بند «ت» قانون یاد شده، کل خسارت وارده شده ناشی از تخریب (به عنوان نتیجه واحد از جرم) است؛ و نه میزان خسارت وارد شده به احدی ازقانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نسبت سهم وی؛ در تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام و جرم نیز همین معیار (کل خسارت وارد شده از جرم) اعمال می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها