ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/384اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/384
شماره پرونده : 99-82-384ح
تاریخ نظریه : 1399/06/03

استعلام :
یک باب آپارتمان موروثی به مالکین انتقال یافته و احد از وراث به منظور اضرار سایر مالکین آپارتمان مزبور مبادرت به وقف سهم خود نموده و این موضوع سبب نقصان فاحش قیمت آپارتمان مذکور و زمین آن که چند آپارتمان دیگر در آن احداث شده و قدمت احداث بنای آنها زیاد است گردیده است: 1-آیا با توجه به مواد 56-65-593 و 597 قانون مدنی چنین وقفی که به منظور اضرار سایر مالکین مشاعی واقع شده قابل ابطال می باشد یا خیر و در صورت قابل ابطال بودن دعوی باید به طرفیت چه اشخاصی طرح شود؟ 2-چنانچه مالکین درخواست فروش آپارتمان مذکور که غیر قابل افراز تشخیص داده شده است را نمایند با رعایت قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین‌نامه اجرایی آن و مواد 88 و 89 قانون مدنی امکان دارد کل آپارتمان فروخته شود و ثمن مورد معامله ما بین مالکین و موقوف علیه تقسیم تا موقوف علیه با رعایت ماده 90 قانون مدنی آن را تبدیل نماید؟ 3-با عنایت به اینکه وقف آپارتمان مذکور سبب نقصان فاحش قیمت آن آپارتمان و زمینی که بر روی آن آپارتمان و چند آپارتمان دیگر احداث شده گردیده است با لحاظ ماده 593 قانون مدنی چنانچه به لحاظ قدمت زیاد ساختمان‌ها مالکین آپارتمان‌ها قصد تخریب و احداث بنای جدید و حتی افزایش تعداد آپارتمان‌ها را داشته باشند تکلیف وقف صورت گرفته چه می‌شود؟ 4-آیا پیش از تحقق وقف به دلیل مشاعی بودن مال امکان دارد از واقع شدن چنین وقف‌هایی پیش از اصلاح قانون مدنی و سایر قوانین جلوگیری و آن را بی‌اثر نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2، 3 و 4- به موجب ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود…» همچنین مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون یاد شده هیچ‌کدام از شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند؛ و ماده 583 قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم‌الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان صورت گیرد، بنابراین در فرض سؤال که واقف با قصد اضرار دیگر وراث اقدام به وقف کرده و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی هستند، عملاً امکان قبض و تحقق وقف وجود ندارد و شریکی که متمایل به وقف کردن قدرالسهم خود است، باید متعاقب انجام تقسیم نسبت به این امر اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها