ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/653اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/653
شماره پرونده : 99-168-653ک
تاریخ نظریه : 1399/06/10

استعلام :
طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری آمده «در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیوان عالی کشور دادستان کل یا نماینده وی به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای فرجام خواسته نظر خود را اعلام می‌کند». در پرونده‌های با موضوع درخواست اعاده دادرسی که تصمیم دیوان مبتنی بر رد یا پذیرش درخواست است و نیز در پرونده‌های متضمن پیشنهاد احاله امر جزایی خاصه در مواردی که پیشنهاد دهنده دادستان کل کشور است، ماده 420 قانون یادشده؛ همچنین در پرونده‌های تجمیع احکام موضوع مواد 511 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری که فرجام‌خواهی تلقی نمی‌شود یا سایر موارد که تصمیم دیوان مبتنی بر نقض یا ابرام نیست، آیا حضور و اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن در مواد 469 و 472 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور و اظهار ‌نظر دادستان کل یا نماینده وی را در مقام «رسیدگی فرجامی به رأی معترض‌عنه یا فرجام‌خواسته» یا «صدور رأی وحدت رویه یا رسیدگی به آراء اصراری» پیش‌بینی کرده است، اما در موارد «تجویز احاله» و «اعاده دادرسی» موضوع مواد 420 و 476 و نیز اعمال مقررات بند «پ» ماده 510 و تبصره ماده 511 این قانون و همچنین موارد اختلاف در صلاحیت، چنین امری پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین در این موارد، رسیدگی دیوان‌عالی کشور بدون حضور و اظهار ‌نظر نماینده دادستان کل می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها