ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/760 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/760
شماره پرونده : 99-186/2-760 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/12

استعلام :
چند سوال در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حضور ارسال می‌گردد: 1-در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوان آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته و دقیقا به وضعیت قبل از صدمه یا شکستگی برگردد؟ از نظر علمی تا چه میزان ترمیم و التیام عضو یا استخوان بهبود یافته تلقی می‌شود؟ 2- آیا ملاک اصلی درمان شدن، برگشت عملکرد عضو آسیب دیده است؛ یا این‌که باید آناتومی (شکل و ساختار) عضو به وضعیت قبلی برگردد؟ 3- آیا مفهوم درمان یا عدم درمان هر عضوی از اعضای بدن با عضو دیگرمتفاوت است؟ 4- مفهوم واژگان «اصلاح بدون هیچ عیب و نقص» «اصلا درمان نشدن» «عدم بهبودی» «درمان نشدن» « با عیب درمان شدن» و «بدون عیب درمان شدن» در مواد 568 ، 569 ،626 ،647 و656 قانون مجازات اسلامی چیست؟ 5- در شرایطی که عملکرد عضو با جراحی و به کارگیری وسایل ارتوپدی بازگشت پیدا می‌کند، صدمه و آسیب عضو ،درمان شده تلقی می‌‌‌شود و یا این‌که به خاطر تعبیه ابزار، با عیب درمان شده محسوب می شود؟ 6-آیا بین واژگان « اصلاح ،بهبود و درمان» در مواد قانونی 568 ، 569 ،593 ، 626 تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1الی‌6- صرف ‌نظر از این که احراز عناوینی از قبیل عیب، نقص و بهبودی موضوع استعلام، امری تخصصی و کارشناسی بوده و از وظایف این اداره کل خارج است؛ و از طرفی، برخی از اصطلاحات موضوع استعلام در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل مواد 395، 396، 397 و 398 آمده و تعریف و تبیین شده است، «اصلاح بدون عیب» مذکور در مواد 593 و 568 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنی این است که عضو صدمه دیده به نحوی بهبودی یابد که از نظر ظاهر و عملکرد (منفعت عضو) تفاوتی با قبل از ورود صدمه (شکستگی) نداشته باشد و منظور از «اصلاح با عیب و نقص» این است که به‌رغم بهبودی عضو صدمه دیده (شکسته شده)، نسبت به وضعیت طبیعی و سابق آن، عیب یا نقصی از نظر ظاهر یا منفعت عضو ایجاد شده باشد؛ مثلاً دست شکسته بهبودی پیدا کند ولی توان آن کاهش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها