ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/798اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/798
شماره پرونده : 99-168-798 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/10

استعلام :
وفق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در صورتی که عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم نماید حال در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حضور نیابد تکلیف دادگاه چه می‌باشد و آیا می‌توان بدون تفهیم عنوان اتهامی جدید به متهم رای غیابی صادر و صرف ذکر این موضوع در دادنامه صادره که عنوان اتهامی تغییر یافته کفایت می‌کند یا خیر در صورت عدم کفایت تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و عدم جلب نامبرده چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ذکر عبارت «دادگاه مکلف است اتهام جدید را به به متهم تفهیم و سپس مبادرت به صدور رأی نماید» مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از باب ذکر مصداق غالب (یعنی رسیدگی حضوری) است و نافی امکان تعیین عنوان صحیح قانونی اتهام در مورد رسیدگی غیابی نیست، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه در مقام رسیدگی غیابی، عنوان صحیح اتهامی را غیر از عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست تشخیص می‌دهد، ضمن تدارک و تضمین حقوق دفاعی متهم موضوع ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابق مقررات مذکور در مواد 342، 344 و 345 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها