ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/791اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/791
شماره پرونده : 99-54-791 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/11

استعلام :
خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا جرایم 1- نگهداری پنجاه گرم هرویین 2- سه گرم هرویین برای بار دوم از مصادیق تعدد مادی جرم است؟ یا قاعده‌ی جمع مواد بر آن حاکم است؟ مجازات مرتکب چگونه تعیین می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات مرتکب حسب مختلف بودن یا نبودن جرایم ارتکابی مطابق شاخص‌های مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1399 تعیین می‌شود؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان هرویینو رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1399 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد شده، تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها