د. مرداد 17ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/762 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/762
شماره پرونده : 99-79-762 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/18

استعلام :

آیا مدت تجدیدنظرخواهی (استیناف) بیست روز است یا ده روز؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هر چند ماده 539 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می‌دارد «مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است» اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده؛ بلکه منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی‌های مدنی بوده است؛ به نحوی که ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بند یک همین مهلت (ده روز) را برای اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجری که در دادرسی حضور داشته‌ است، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها