ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/738 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/738
شماره پرونده : 99-168-738 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/17

استعلام :
چنانچه طرفین پرونده طبق ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اتمام 10 روز به دادگاه مراجعه و اعلام نمایند که هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی ندارند آیا می‌توان جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟ و یا اینکه علی‌رغم ایراد و اعتراض نداشتن اصحاب پرونده باز هم باید بعد از 10 روز جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از این که اعلام طرفین مبنی بر عدم ایراد و اعتراض موضوع پرسش، مانع از طرح ایرادها یا اعتراض‌ها در مهلت 10 روزه موضوع مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست و طرفین علی‌رغم اعلام عدم ایراد تا زمانی که مهلت باقی است، حق دارند ایراد یا اعتراض خود را مطرح کنند، درفرض سؤال با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 388 قانون یادشده مبنی بر اینکه ” در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه پیش از اتمام مهلت ممنوع است”، اعم از این که متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان در مهلت ده روز مذکور در مواد یادشده، ایرادها و اعتراض‌های خود را طی لایحه‌ای به دفتر دادگاه تسلیم کنند و یا با حضور در دفتر دادگاه و با تنظیم صورت‌مجلس اعلام کنند که ایراد و اعتراض ندارند و یا اساساً در مهلت مزبور اعتراض نکنند، مضی مهلت یاد شده به منظور امکان طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، با توجه به آمره بودن مقررات مزبور ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها