ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/674 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/674
شماره پرونده : 99-186/3-674ک
تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام :
در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین اولاً آیا بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ شده است؟ ثانیاً، در نصاب تعیین جزای نقدی ملاک، قانون وصول است یا جزای نقدی مندرج در ماده 85 قانون مجازات اسلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ارتباطی به بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مقررات آن ناظر به میزان تعرفه ثبت اسناد رسمی است، ندارد و اگر منظور، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، طبق ماده 15 قانون صدرالذکر فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از این بند حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد، موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397، 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها