د. مهر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/778اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/778
شماره پرونده : 99-186/2-778 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام :
آیا تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی قانون شکلی محسوب می‌شود تا بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی فوری اجرا شود؟ یا این‌که قانون ماهوی محسوب می‌شود تا بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی اصولا عطف به ما سبق نشود و استثنائاً در موارد مساعد به حال محکوم‌علیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آن‌که در خصوص قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال 1392 ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی سه می‌باشد و بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پانزده سال می‌باشد. حال در سال 1398 می‌خواهیم مدت حبس بدل از جزای نقدی را مشخص نماییم این مدت 5 سال است یا 3 سال یا 15 سال؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در فرض سؤال از حیث قانون حاکم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای مجازات مدت حبس بدل از جزای نقدی شدیدتری است، لذا قانون حاکم در زمان وقوع از این حیث که خفیف‌تر است، در مورد متهم اعمال می‌شود و موجب قانونی جهت تسری و اعمال قسمت اخیر ماده 60 این قانون نسبت به جرایم واقع‌شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها