ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/681اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/681
شماره پرونده : 99-186/3-681 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/18

استعلام :
نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری، چنانچه سارق در سابقه قبلی خود از عفو خصوصی مقام معظم رهبری استفاده کرده باشد، با توجه به تناقض ظاهری موجود میان تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 98 همین قانون، آیا سابقه قبلی مشمول عفو خصوصی، سابقه موثر محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از عفو در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عفو خصوصی موضوع ماده 96 قانون مذکور است که به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه و موافقت مقام رهبری اعطاء می‌شود و موجب زوال آثار مجازات نمی¬شود مگر این‌که تصریح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده 98 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی است که طبق ماده 97 همین قانون از طرف قانون‌گذار اعطاء می¬شود و چون به تصویب قوه مقنـنه می¬رسد، رافع کلیه آثار جرم و محکومیت است؛ بنابراین بین مقررات اشاره شده تعارضی وجود ندارد و چنانچه محکومیت دارای مجازات تبعی مشمول عفو خصوصی شود، اثر تبعی آن پس از انقضای مدت¬های مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی از زمان عفو رفع می¬شود و شخص اعاده حیثیت حاصل می¬کند. بدیهی است پیش از انقضای مدت¬های مذکور در ماده پیش‌گفته، فرد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر محسوب می‌شود.
نشانی : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، خیابان یکم، ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه | کد پستی : 1415913111
پست الکترونیک معـاونت حـقـوقی
تماس یا ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها