ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/698 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/698
شماره پرونده : 99-186/2-698 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/23

استعلام :
وفق ماده 65 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند وقتی که قاضی بخواهد در این موارد متهم را به جزای نقدی موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند «الف» ماده 86 ناظر بر بند «الف» ماده 83 از قانون فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزای نقدی تا نه میلیون ریال می‌باشد. تعرفه خدمات قضایی سال 1399 میزان جزای نقدی چنین جرایمی را از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی طبق تعرفه خدمات قضایی سال 1399 می‌تواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم باید مطابق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و چنانچه دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس، جزای نقدی را اختیار کند، با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جایگزین حبس ماده 86 قانون پیش‌گفته طبق جدول پیوست قانون بودجه و بر اساس میزان جزای نقدی مقرر در جدول مذکور تعیین می‌شود. تصریح به «مجازات جایگزین حبس» در ردیف‌های جدول پیوست قانون بودجه نیز مؤید این نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها