پ. بهمن 7ام, 1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/842اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/842
شماره پرونده : 99-186/3-842 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/24

استعلام :
در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً،‌ طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است). ثانیاً، مطابق بند «ج» ماده 1 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است مع‌الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد. ثالثاً، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1399 بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت است لذا در مواردی که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 104 قانون مذکور (تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری) است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها