ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/790اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/790
شماره پرونده : 99-54-790 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/24

استعلام :
خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: در صورتی که شخصی مرتکب جرم حمل 26 کیلوگرم تریاک با سابقه‌ی تکرار جرم موضوع بندهای پنج یا شش ماده‌ی پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات والحاقات بعدی با وجود سابقه‌ی محکومیت بیش از پانزده سال مجازات او چه میزان خواهد بود؟ برای مثال مرتکب جرم مزبور دارای سابقه بند شش آن ماده با محکومیت بیش از پانزده سال باشد. برای مثال مرتکب جرم مزبور دارای سابقه بند شش آن ماده با محکومیت بیش از پانزده سال باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستنبط از بندهای 4، 5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است. ثانیاً،‌ با عنایت به مراتب مذکور در بند اولاً پاسخ، در فرض اول سؤال که شخصی با داشتن محکومیت سابق مربوط به بند 5 ماده 5 مرتکب تکرار جرم همان بند (حمل 26 کیلوگرم تریاک) می‌شود با لحاظ مجازات مقرر در ذیل بند 5 ماده 5 و صدر ماده 45 الحاقی، مرتکب به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می‌شود و در فرض دوم سؤال که شخصی با داشتن محکومیت سابق مربوطه به بند 6 ماده 5، مرتکب جرم موضوع بند 5 ماده 5 می‌شود از آن‌جا که سابقه محکومیت بند 6 ماده 5 در جرم موضوع بند 5 ماده 5 مؤثر نیست، موضوع از قلمرو شمول ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر 12/7/1396 و احکام و آثار ناظر به آن خارج و مجازات مرتکب صرفاً بر اساس جرم ارتکابی (حمل 26 کیلوگرم تریاک) تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها