س. تیر 7ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/616اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/616
شماره پرونده : 99-3/1-616ح
تاریخ نظریه : 1399/06/25

استعلام :
در خصوص سوال ذیل مورد استدعا است: 1-حکم یا دستور تخلیه صادر گردیده و هنگام تخلیه اموالی از محکوم‌علیهم در محل موجود است که محکوم‌علیهم در مورد سهم خود از این اموال به توافق نرسیده و اختلاف دارند موجر نیز قادر به معرفی حافظ و امین اموال نیست و در خصوص امین اموال تراضی نشده است و به همین سبب حکم تخلیه تاکون اجرا نگردیده است. تکلیف اجرای احکام در مورد اجرای حکم تخلیه و اموال موجود در ملک چیست لازم به ذکر است که اموال از جمله اسناد و اوراق بهادار یا اموال ضایع شدنی نیستند که امکان تودیع آن به سپرده یا فروش آن وجود داشته باشد . 2-در مورد اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌علیه در مرحله توقیف اموال مال معرفی نماید لکن امین اموال معرفی نکند و محکوم‌له نیز قادر به معرفی امین اموال نباشد با عنایت به اینکه قبل از معرفی امین اموال امکان توقیف مال وجود ندارد. با توجه به عدم توقیف مال به دلیل نبود امین اموال آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنان‌چه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود با عنایت به ملاک بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، جبراً ملک تخلیه می‌شود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکان‌پذیر نیست. 2- در فرض عدم تراضی طرفین در تعیین حافظ اموال وفق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی دادورز (مأمور اجرا) مکلف به تعیین حافظ اموال است. در فرض سؤال با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، نظر به اینکه محکوم‌علیه ممتنع در اجرای حکم نمی‌باشد وفق مواد 1الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت محکوم‌علیه ممکن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها