ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/319اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/319
شماره پرونده : 99-93-319ح
تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام :
با توجه به اینکه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شهادت دو شاهد به عنوان دلیل اعسار استناد کرده است و در جلسه‌ای که به این جهت استماع گواهی گواهان تشکیل گردیده است شهود را حاضر نکرده است و در جلسه دادرسی تقاضا نموده که دادگاه برای آنان اخطاریه ارسال و آنان را دعوت به جلسه کند آیا چنین خواسته‌ای مطابق با قانون بوده و قابلیت اجابت دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال دادگاه از باب تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی اعسار را مکلف به تعرفه شهود کرده است و این امر مانع از آن نیست تا به درخواست وی مبنی بر احضار شهود تعرفه شده ترتیب اثر دهد بنابراین تشخیص این که پذیرش درخواست مدعی مبنی بر احضار شهود باید مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر بر عهده دادگاه و فرع بر آن است که با فرض حضور شهود در دادگاه و ادای شهادت، شهادت ایشان در اثبات مدعای خواهان اثر گذار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها