ی. بهمن 16ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/1867اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1867
شماره پرونده : 99-168-1867 ک
تاریخ نظریه : 1399/11/27

استعلام :
در مورد جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چنانچه متهم با وصف احضار، در جلسه رسیدگی حاضر نشود و وکیل معرفی کند و به وکیل او تفهیم اتهام شود، تکلیف دادگاه در خصوص تأمین کیفری تکلیف دادگاه چیست؟ آیا قرار تأمین را می‌شود به وکیل متهم ابلاغ کرد یا قائم به شخص است؟ اگر نشود قرار تأمین را به وکیل ابلاغ کرد آیا می‌شود متهم را بابت صدور قرار تأمین احضار و جلب کرد؟ چنانچه وکیل حاضر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد، آیا می‌شود قرار تأمین را بدون حضور متهم صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یاد شده، نمی‌باشد. ثانیاً، وظیفه وکیل اعلام شکایت یا گذشت از طرف شاکی یا متهم ( درصورت تفویض اختیار) ومدافعه از وی انجام و اقداماتی که بدون دخالت شخص موکل انجام آن از سوی وکیل امکان‌پذیر است می‌باشد و مسائلی از قبیل تفهیم اتهام، اخذ توضیح از متهم در مواردی که دادگاه اخذ توضیح از وی را ضروری بداند همچنین اخذ آخرین دفاع وتأمین متناسب، قائم به شخص متهم است ونمی توان این اقدامات را در مورد وکیل وی به معرض اجراءگذاشت. ثالثاً، اخذ هر نوع تأمین از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او و تفهیم اتهام است. بنابراین صدور هر نوع قرار تأمین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها