ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/896 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/896
شماره پرونده : 99-22-896 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/05

استعلام :
آیا امکان اعطای مرخصی پایان محکومیت موضوع ماده 219 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین ماده14 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه برای زندانیانی که برابر ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت غیر قطعی حاصل شد و در حال تحمل کیفر می‌باشند وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون پیش‌بینی شده است و ماده مذکور اعطای مرخصی را صرفاً در مورد محکومین ممکن دانسته است. و محکومان غیرقطعی موضوع ماده 377 این قانون از حیث استحقاق مرخصی مشمول اطلاق تبصره 2 ماده 520 قانون پیش‌گفته بوده و صرفاً در حدود تبصره یاد‌شده امکان استفاده از مرخصی را دارند؛ بنابراین موجب قانونی جهت اعطای مرخصی به محکومان غیر قطعی به کیفیت دیگر وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها