ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/964اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/964
شماره پرونده : 99-168-964 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/08

استعلام :
چنانچه مایع مکشوفه از متهم به میزان کمتر از 10 درصد الکل داشته باشد آیا می‌توان اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی را به ایشان تفهیم نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور امری تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهارنظر مقام قضایی هم تابعی از همین امر (اظهارنظر کارشناسی) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها