چ. آذر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/922اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/922
شماره پرونده : 99-186/1-922 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/07

استعلام :
آیا جرایم تعزیری با مجازات قانونی تا یک سال حبس تعزیری مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ناظر به جرایمی است که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از نود و یک روز حبس و حداقل مجازات قانونی کمتر از نود و یک روز حبس باشد. در فرض سؤال چون مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس تعزیری است و حداقل مجازات مشخص نشده و مجازات فاقد حداقل است، لذا شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد؛ از جمله بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر نمی‌شود. بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مؤید این امر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها