پ. تیر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/981اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/981
شماره پرونده : 99-9/2-981 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام :
در پرونده‌ای حکم به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه و تولد فرزند مشترک صادر شده است؛ اما به دلیل عدم مراجعه طرفین در مدتی که ازدواج منقطع اعتبار داشته است ازدواج ثبت رسمی نشده است و زوجه سابق پس از انقضاء مدت ازدواج موقت، اجرای حکم قطعی را درخواست کرده است. آیا این دادنامه قابلیت اجرا دارد؟ توضیح آن‌که برای فرزند مشترک شناسنامه اخذ شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق صدر ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و فلسفه تقریر حکم بند یک این ماده که از جمله حمایت از کودک متولد از رابطه زناشویی در ازدواج موقت است و همچنین با عنایت به لازم‌الاجرا و دائمی بودن اعتبار احکام قطعی صادره از مراجع قضایی؛ مگر در موارد مصرح قانونی نظیر حکم مقرر در ماده 33 قانون یاد شده، حکم دادگاه مبنی بر ثبت نکاح موقت به سبب بارداری زوجه به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است و عدم ثبت آن درمدت بقای ازدواج موقت، بر قابلیت اجرای حکم مذکور پس از این مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند و زوجه می‌تواند به استناد آن، ازدواج موقت سابق را به ثبت برساند؛ هرچند برای فرزند مشترک شناسنامه اخذ شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها